JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการออกอากาศสดของเนื้อหาทางการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
สนับสนุนการใช้กลยุทธ์ LazLive โดยรวมและการดำเนินงานในแต่ละวัน
การจราจรและการจัดการสินทรัพย์ในสถานที่

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตลาดดิจิทัล การสื่อสาร การตลาด ธุรกิจ หรือสื่อใหม่
มีประสบการณ์ในการผลิตสตรีมมิงแบบสดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ภาษา TH/EN ที่แข็งแกร่ง มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจแบบแผนและเหตุและผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็วในขณะที่ยังคงใส่ใจในรายละเอียดและทำงานให้ทันกำหนดเวลา
  เชิงรุก เรียนรู้เร็ว และทักษะการแก้ปัญหา
  เปิดให้จัดการงานที่ยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแคมเปญและธุรกิจ (เช่น สำหรับสตรีมสดที่กำหนดเวลาไว้หลังเวลาทำงานปกติ)

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

พัฒนา ใช้งาน และช่วยเหลือในการจัดการ Web Application (Field of IoT, Energy Management Web&Mobile Application)
การเข้ารหัส การทดสอบ และการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า และการออกแบบ Web/Mobile Application UI (User Interface), UX (User Experience), ฐานข้อมูล และ Device interface

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Information Technology, Electrical Engineering หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ~ 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนา Web Application
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลที่เลือก (เช่น HTML5, JavaScript, CSS3, PHP, PostgreSQL, MySQL)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กระบวนการออกแบบทางเทคนิค การวิเคราะห์ข้อกำหนดการใช้งานทางเทคนิค
  ผลิต ทดสอบ และดีบักแอปพลิเคชันเว็บ/มือถือ
  ออกแบบ UI/UX ของ Web/Mobile Application ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า/บริษัท
  การออกแบบกราฟิก, การออกแบบจำลอง, การออกแบบเว็บไซต์, การออกแบบที่ตอบสนองเพื่อส่งมอบ IoT, เนื้อหาการจัดการพลังงานให้กับผู้ใช้

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

นักการตลาดดิจิทัลที่รับผิดชอบบรรลุเป้าหมายรายรับจากการตลาดดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือนในทุกตลาดที่จัดการ
ROI ที่แข็งแกร่งผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูง

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในบทบาทการตลาดดิจิทัลหรือที่คล้ายกัน
 • ใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก
 • ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ดีเยี่ยม
 • ประสบการณ์การจัดการหลายโครงการในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 • ความคล่องตัวในการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม
 • มีประสบการณ์กับ Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, Marketo, Salesforce, Tableau